The Orange Elevator Pitch van Sjaak Zoon
WIE?
Sjaak Zoon, in Barcelona sinds 2009
WAT?
Startup Risingtool
sjaak zoon
Welke factoren moeten ervoor gaan zorgen dat jouw applicatie succesvol zal zijn?

“Risingtool is een startup die is opgericht om een webapplicatie te ontwikkelen die professionele ontwerpers in staat stelt om websites te maken. Er bestaan al veel oplossingen voor vormgevers die sites ontwerpen, maar dat zijn ofwel geavanceerde oplossingen die vragen om een zekere kennis van techniek of het gaat om makkelijke templates, die in de praktijk doorgaans tekortschieten voor de professionele ontwerper. Risingtool is een tussenliggende oplossing. Wij richten ons specifiek op ontwerpers, want die zijn op zoek naar zo’n applicatie. Met onze app wordt wat zij tekenen in één keer omgezet naar het eindresultaat. Het proces van de ontwikkelaar sla je dus over.”

Welke factoren moeten ervoor gaan zorgen dat jouw applicatie succesvol zal zijn?

“Het feit dat we nog weinig concurrentie hebben, omdat een soortgelijk product nog niet bestaat, in combinatie met het gegeven dat er wel behoefte aan is. Wij richten ons niet op de gewone gebruiker, maar specifiek op de grafische vormgever, die steeds vaker ook websites ontwerpt en dus baat heeft bij de app. We hebben veel input gekregen van ontwerpers en ik ben van huis uit zelf ook grafisch vormgever. We weten dus wat de behoeften zijn en waar de huidige oplossingen in tekortschieten. Bovendien is onze benadering gebaseerd op de functionaliteiten die ontwerpers kennen van de programma’s waar ze op dit moment mee werken. We zullen lokaal beginnen met de promotie en verkoop van de app, waarbij we ons eerst op Spanje richten, maar uiteindelijk zal de applicatie wereldwijd verkrijgbaar zijn.”

Heb je tips voor Nederlandse ondernemers die de Spaanse markt op willen?

“Cultuurverschillen lijken soms groter dan ze zijn. Ga op zoek naar de synergie, waar zijn wij als Nederlanders goed in en waar zijn Spanjaarden goed in? Zorg dat dat een match is. Laat je niet verleiden door de uurtarieven die hier soms heel voordelig lijken, want de kwaliteit is niet altijd hetzelfde. Let daar dus op. De uurtarieven van kwalitatief goede professionals liggen hier nog altijd lager dan in Nederland. Verder ben ik van mening dat er hier veel in positieve zin is veranderd door de crisis. De jonge generatie beseft meer dan ooit dat verandering nodig is. Ze waarderen een goede organisatie, structuur en een langetermijnvisie, zaken waarmee wij ons kunnen onderscheiden ten opzichte van de Spaanse bedrijven. De mensen zijn absoluut bereid zich te blijven ontwikkelen en vinden dat steeds belangrijker.”